• °
  ___
  ______
  • Low Temp. ___°
  • High Temp. ___°
  ___
  ______
  març 27th 2023, Dilluns
  °
     ___
  • TEMPERATURE
   ° | °
  • HUMIDITY
   %
  • WIND
   m/s
  • CLOUDINESS
   %
  • SUNRISE
  • SUNSET
  • DT 28
   ° | °
   Cloudiness
   %
   Humidity
   %
  • DC 29
   ° | °
   Cloudiness
   %
   Humidity
   %
  • DJ 30
   ° | °
   Cloudiness
   %
   Humidity
   %
  • DV 31
   ° | °
   Cloudiness
   %
   Humidity
   %
  • DS 1
   ° | °
   Cloudiness
   %
   Humidity
   %
  • DG 2
   ° | °
   Cloudiness
   %
   Humidity
   %
 • CONDICIONS LLOGUER

  TOTA COMANDA REALITZADA PER L’ ARRENDATARI DE MATERIAL D’ESQUÍ A MERCA CENTER SKI, IMPLICA L’ ACCEPTACIÓ SENSE RESERVES PER PART DE L’ ARRENDATARI DE LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER I ELS SEUS ANNEXOS.

  Article 1: Definició

  Els termes utilitzats a continuació tenen el significat següent en aquestes condicions generals de lloguer:
  -LLOGUER DE MATERIAL: és l’ operació per la qual l’ ARRENDATARI elegeix els PRODUCTES, el període de lloguer, el lloc de recollida, la forma de pagament i realitza el pagament.
  -El lloguer comporta el tractament de dades que inclouen informació sobre l’ ARRENDATARI (persona que lloga el material), com un document identificatiu, la seva adreça de correu electrònic, número de telèfon, l’ estat de les seves transaccions, els PRODUCTES llogats, la seva talla de calçat, pes i alçada.
  -El TICKET, significa la relació contractual per la qual les parts s’ obliguen i es regeixen per les presents Condicions Generals de Lloguer juntament amb els seus annexos i la factura si s’escau.
  – L’ARRENDATARI: es refereix al cocontractant de MERCA CENTER SKI, persona física major d’ edat i amb capacitat d’ obrar, que garanteix la seva condició de consumidor tal com la defineixen la legislació i la jurisprudència andorrana.
  -OFERTA: designa l’oferta per la qual MERCA CENTER SKI proposa a l’ARRENDATARI un PRODUCTE pertanyent a una categoria de PRODUCTES enumerats i classificats en funció de la seva qualitat, nivell d’esquí o de l’expertesa del l’usuari, com per exemple:
  * GAMMA PREMIUM per a homes, dones ;
  * GAMMA D’INICIACIÓ JÚNIOR per a infants i adolescents;
  -PRODUCTES: significa tots els elements que conformen la COMANDA;
  -S’entén per “PACK” el lloguer d’un parell d’esquís, un parell de botes i bastons.
  -OPCIONS: s’entén per la possibilitat d’obtenir algún altre objecte en el mateix lloguer; tals com: casc d’esquí, raquetes,…etc.

   

  CONDICIONS GENERALS DE LLOGUER

  Les presents Condicions Generals de Lloguer tenen per objecte determinar els drets i obligacions respectius de l’ ARRENDATARI i de MERCA CENTER SKI en el marc del LLOGUER dels PRODUCTES D’ESQUÍ.

  Les presents Condicions Generals de Lloguer, les indicacions del FORMULARI D’ INTERCANVI, les indicacions del LLOGUER, quan són acceptades per MERCA CENTER SKI, així com el TICKET corresponent, constitueixen les úniques obligacions contractuals de MERCA CENTER SKI i de l’ ARRENDADOR.

  Les presents Condicions Generals de Lloguer no confereixen a l’ ARRENDATARI la condició d’ empleat, agent o representant de MERCA CENTER SKI.

  Les PARTS declaren, a més, que les presents Condicions Generals de LLOGUER no es consideraran en cap cas com un acte constitutiu d’una persona jurídica o entitat de qualsevol tipus, quedant expressament exclosa de la seva relació qualsevol forma d'”affectio societatis”.

  L’ ARRENDATARI reconeix i accepta aquests termes i condicions abans de procedir al pagament del LOGUER del material realitzat a la mateixa botiga de MERCA CENTER SKI.

  Les presents Condicions Generals de Lloguer estan referenciades a la part inferior del TICKET mitjançant un enllaç i han de ser consultades abans de realitzar la comanda. Es convida l’ ARRENDATARI a llegir atentament les mateixes, descarregar i imprimir les Condicions Generals de la pàgina web i a conservar-ne una còpia si s’escau.

  MERCA CENTER SKI aconsella a l’ARRENDATARI que llegeixi les Condicions Generals amb cada LLOGUER que esdevingui.

  En realitzar el LLOGUER DE MATERIAL, l’ARRENDATARI reconeix haver llegit, comprès i acceptat les Condicions Generals sense cap limitació ni condició.

  Les Condicions Generals de Lloguer s’ apliquen durant tot el temps que els PRODUCTES estiguin LLOGATS.

  MERCA CENTER SKI, podrà modificar-les en qualsevol moment. Aquests canvis entraran en vigor immediatament després de la seva publicació a la web.

  Només li són aplicables les Condicions Generals de Contractació publicades el dia que esdevé el LLOGUER. Es posen en coneixement de l’ ARRENDATARI informant-lo sobre les mateixes i de la seva publicació a la Pàgina Web per poder consultar-les segons conveniència; al realitzar el LLOGUER DE MATERIAL, s’entén que són acceptades en tots els seus termes.

   

  Obligacions de les parts:

  1. MERCA CENTER SKI
  * Proporcionar el material d’esquí en bones condicions i segons el nivell expressat per l’arrendatari.
  * Proporcionar el TICKET amb les dades personals i firma de l’arrendatari
  * Les característiques qualitatives i quantitatives dels productes llogats seran descrites en el moment del lloguer segons indicacions del material.

  2. ARRENDATARI DEL MATERIAL:
  * Pagar la totalitat de l’import de lloguer del material.
  * Facilitar les dades personals sol.licitades
  * Respectar totes les lleis i reglaments vigents, així com les presents Condicions Generals de Lloguer
  * Respectar i tornar el material llogat en el mateix estat en que ha estat llogat.

  En què et podem ajudar?
 • x
  M. CENTER SKI